Aleksandrs Zēbergs: MŪŽĪBAS CEĻINIEKS"Jo vecāks cilvēks kļūst, jo biežāk skatās atpakaļ uz aizgājušām dienām: tās šķiet gaišākas par citām. Arī mana mūža sākums, aizvadīts Jelgavā, palicis prātā kā viena saulaina diena, kaut gan arī tolaik saule nespīdēja vis katru dienu. Ne visai teicamās veselības dēļ man nācās daudzus gadus slimot. Un tomēr tam bija arī pozitīva nozīme; bija brīvs laiks pārdomām. Iemācījos lietas un parādības vērtēt citādi kā parasts. Visa ģimene mācījāmies pazīt Dieva rūpes un aizgādību arī praktiskā nozīmē. Saskārāmies ar labiem un brīnišķiem cilvēkiem un arī ar citāda rakstura izturēšanos. Vienu gan sapratu skaidri, ka jāceļo prom no šīs grēka pārņemtās planētas. Tā izauga ilgas pēc citas, labākas, Dieva solītas Tēvijas. Un es zinu, ka daudziem ir tādas pašas ilgas. Es būtu Dievam pateicīgs, ja šīs dzejas rindas iedegtu no jauna mūžības ilgas to sirdīs, kur tās izdzisušas."

Aleksandrs Zēbergs

*******
Krājumā ir šādas sadaļas:

"MŪŽĪBAS CEĻINIEKS"

"VAROŅU CILTS"

"DVĒSEĻU PUTENIS"

"SIRDSSKAIDRĪBAS ZIEDI"


Neaizmirstiet, ka šajā lapā lasāmas arī Aijas Grinbergas "SIRDS VĒSTULES"!